Медицинска застраховка за чужбина - защо да сключите преди пътуване

Можете да сключите своята застраховка за чужбина лесно и бързо, дори в последния момент, защото нашата услуга е изцяло онлайн.

 


Медицинската застраховка Помощ при пътуване в чужбина ви осигурява допълнително спокойствие като покрива широк спектър от рискове по време на вашето пътуване в чужбина.


Възползвайте се от модерния, по-лесен и евтин начин да се сдобиете с медицинска застраховка, сключете онлайн.


Спестете си тревогите и времето, заявете своята медицинска застраховка в последния момент, директно в интернет и я получете безплатно.


Покрития на медицинска застраховка в чужбина

Медицинска застраховка Помощ при пътуване в чужбина покрива клаузи А и Б. Обичайно продуктите, който се предлагат за покупка в интернет покриват клауза А. Това включва покрити рискове за медицински разходи възникнали в следствие на престой в чужбина и репатриране, в зависимост от застрахователната сума.

Медицинска застраховка - клаузи

Медицинска застраховка клауза А ви осигурява 24 часова медицинска помощ в случай на застрахователно събитие. Задължително е да се обадите на телефоните посочени във вашата застрахователна полица/сертификат. В зависимост от застрахователното събитие застрахователната компания ще ви информира как ще бъдат покрити направените медицински разноски съгласно вашата медицинската застраховка.

Разширените покрития на вашата застраховка за пътуване в чужбина, като правна помощ по време на пътуването или погиване на личен багаж, или кражба чрез взлом, ще получите като изберете клауза Б3 и Б4 към вашето основно застрахователно покритие.


Медицинска застраховка валидна в чужбина за едно и повече лица

Медицинската застраховка за пътуване в чужбина – Помощ при пътуване можете да сключите във всеки един от вариантите. Застраховка Помощ при пътуване в чужбина за еднократно пътуване за едно застраховано лице; еднократно пътуване за няколко застраховани лица, като обикновено групите състоящи се от над 10 души се ползват с отстъпка; многократни пътувания с бизнес цел за едно застраховано лице. Самата застраховка се сключва за период от 1 ден до най-много 1 година (при многократни бизнес пътувания). Когато застраховката Помощ при пътуване в чужбина се сключи за повече от едно застраховано лице, то към нея има и застрахователни сертификати за всеки застрахован.

Каква е разликата между медицинската застраховка и европейската здравноосигурителна карта?

От 1 януари 2007 г. всички български граждани, които пътуват в границите на Европейския съюз, имат право да получат безплатна медицинска помощ, при спешни и неотложни случаи. За тази цел трябва да имат валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Каква обаче е разликата между нея и сключена медицинска застраховка?

Европейската здравноосигурителна карта покрива само един от рисковете – разходи в случай на неотложна медицинска помощ. Освен това притежателят на ЕЗОК може да получи лекарска помощ само в здравно заведение, което работи или има активен договор с местната здравноосигурителна каса. Казано по друг начин, ако Ви е оказана медицинска помощ в болница, която няма договор със съответната здравна институция, ще трябва Вие да поемете разходите. Ако случаят е спешен и се налага бързо действие от Ваша страна, няма да разполагате с време в търсене на подходяща болница. Предвид факторите изброени по-горе, препоръката е да н есе разчита само на европейската здравноосигурителна карта, но да се сключи и медицинска застраховка.

Медицинска застраховка. Полезна информация

Сключването на медицинска застраховка директно по интернет ви спестява време. А плащането с кредитна карта ви спестява и пари от такси за транзакция. Сключвайки медицинска застраховка с повече покрития, вие се застраховате срещу повече рискове като покриване на медицински разходи, репатриране, трайна загуба на работоспособност и други.

Можете да се възползвате и от отстъпката за група при медицинска застраховка, която започва от 10% при групи от минимум 10 души и се увеличава според тарифите и броят на застрахованите лица.

В случай, че пътувате често по бизнес мироприятия и срещи, медицинската застраховка подходяща за вас е тази за многократни бизнес пътувания, която е валидна и покрива всички ваши бизнес пътувания в рамките на една календарна година.