Медицинска застраховка – какво трябва да знаем?

Основната цел на Медицинска застраховка при пътуване в чужбина е да осигури денонощна, квалифицирана медицинска помощ в случай, че застрахованите претърпят злополука или се разболеят по време на престоя си в чужда страна.

Всички застрахователни дружества работят съвместно с Асистанс компании. В зависимост от това коя е застрахователната компания и къде е сключена полицата се определя и коя ще бъде специализираната Асистанс компания, която ще осигури на застрахованите защита в случай на злополука или болест, настъпила извън пределите на Република България.


Застрахователни компании, които предлагат покритие по медицинска застраховка.

Застрахователните компании, където може да се сключи Медицинска застраховка за чужбина са:

 • "Дженерали Застраховане" АД
 • "Общинска застрахователна компания" АД
 • ЗАД "Алианц България"
 • ЗАД "Армеец"
 • ЗД "Бул инс" АД
 • ЗД "Евроинс" АД
 • И други.

Изцяло онлайн застраховка Помощ при пътуване – медицински разходи с асистанс се предлага от „Дженерали Застраховане“ АД


Рискове покрити от Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Медицинската застраховка покрива различна комбинация от рискове:

 • разноски направени за медицинска помощ в случай на заболяване или злополука;
 • разходи при нужда от престой в болница или клиника;
 • разходи, които са свързани с покупка на лекарства и/или медикаменти;
 • разходи за репатриране;
 • спасителни разноски;
 • правна помощ в случай, че застрахованият е подложен на съдебно преследване;
 • кражба чрез взлом и загуба на личен багаж;

Медицинска застраховка – допълнителна информация:

Териториален обхват на медицинска застраховка за чужбина

Застраховката е валидна за всички страни по света, с изключение на държавата, в която е родено застрахованото лице.

Кой може да се застрахова?

Медицинска застраховка може да сключат всички български граждани, които ще пътуват в чужбина или чуждестранни граждани при пътуване в страна, различна от държавата където е тяхното постоянно местожителсво. Застраховката се сключва с лица, които към момента на подписване на полицата са на възраст до 65 години. Изключение може да бъде направено единствено по преценка на застрахователната компания.

В какъв срок може да се предяви застрахователен иск?

Всички документи необходими за предявяване на застрахователна претенция трябва да бъдат изпратени на застрахователната компания издала полицата не по-късно от три месеца след приключване на лечението. Предвиденият срок, в който застрахователят ще изплати обезщетението е 15 дни след предоставяне на документите.


Защо да изберете медицинска застраховка пред здравноосигурителна карта?

Един от основните недостатъци на „Европейската здравноосигурителна” карта е, че тя не осигурява достатъчна защита при здравословни проблеми в резултат на претърпян инцидент в чужбина. Европейската здравна карта покрива разноските само в случаите на спешна и неотложна медицинска помощ и то в здравни заведения, които имат сключен договор с местната здравна каса, като всяка една страна членка на Европейския съюз има различен минимален пакет медицински услуги. Така пътуващите в чужбина граждани на ЕС не могат да бъдат сигурни какви медицински услуги могат да ползват.

Затова най-добрият вариант в случай, че Ви предстои пътуване в страна-членка на ЕС е освен здравноосигурителна карта, да имате и сключена Медицинска застраховка.